Samen zorginnovatie versnellen

Type event: Challenge-sessie 1/3
Datum: 24 januari 2023
Tijd: 13.30 - 17.00 uur
Organisatie: Gemeente Zwolle, Health Valley Netherlands
Aantal aanmeldingen: 13
Locatie:
ZWINC
Ceintuurbaan 15
8022 AW Zwolle
Event header

Challenge-sessie 1/3: twee casussen vanuit het Isala-ziekenhuis

In de startbijeenkomst op 31 oktober 2022 is de werkwijze van dit project uitgelegd. Op basis van concrete vraagstellingen binnen de zorgorganisaties zullen bedrijven, kennisorganisaties maar ook andere organisaties in zorg en welzijn uitgedaagd worden. Doe mee in het bedenken en ontwikkelen van passende oplossingen. Liefst klein en afgebakend, maar we schuwen grotere uitdagingen natuurlijk niet. Hiervoor vinden 3 challenge-bijeenkomsten plaats die betrekking hebben op alle relevante sectoren in de zorg.

Op 24 januari vindt de eerste challenge-sessie plaats en die gaat over het ziekenhuis: op basis van 2 concrete vraagstellingen binnen Isala wordt u uitgenodigd om partij te worden in een concreet ontwikkel- en implementatieproject. Hiervoor zijn twee onderwerpen samen met stakeholders binnen Isala geselecteerd:

  1. Hoe verminderen we onrust bij delirante patiënten tijdens het verblijf en behandeling in het ziekenhuis? 
  2. Hoe kunnen we (veranderingen in) veerkracht bij thuiswonende ouderen vroegtijdig signaleren en welke effectieve interventies kunnen in de keten ingezet worden?

Voor een uitgebreidere beschrijving van de challenge en de mogelijke oplossingsrichting(en) waaraan gedacht wordt zie onder aan dit bericht.

De bijeenkomst vindt plaats op 24 januari 2023 tussen 13.30 en 17.00 uur bij ZWINC (Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle). Er is plek voor 40 personen.

Programma

13.30 uur: Inloop
14.00 uur: Start programma 
14.15 uur: Korte reverse-pitches waarin de twee casussen door betrokkenen worden ingeleid. 
14.30 uur: Deelsessie waarin deelnemers verder kunnen doorvragen om het probleem te verdiepen
15.00 uur: Pauze
15.20 uur: Oplossingsrichtingen en consortiumvorming: creativiteit en elkaar vinden in de (mogelijke) oplossing.
16.15 uur: Wrap-up: wat hebben we bereikt en welke groepen hebben zich al gevormd?
16.30 uur: Afsluitende drinks & bytes

Tenslotte: het vervolgtraject waarin de consortia aan de slag gaan met de challenges zal op een hybride manier plaatsvinden. Deels online via de challenge-aanpak van Starthubs.com, voor een ander deel via fysieke bijeenkomsten, werkbezoeken en meer.

Bij een kansrijk oplossing of concept met een potentieel positieve business case zullen Gemeente Zwolle, Health Valley en de opdrachtgever hier vervolg aan willen geven. Hierbij zal ook funding gezocht worden middels subsidie, indien nodig.

Omschrijving vraagstukken

Delirante patiënten
Een delirium (delier) is een acute verwardheid en een veranderd bewustzijn. Het is een ernstig syndroom en soms ten gevolge van een lichamelijke aandoening, maar vaker is er geen oorzaak. Het komt veel voor: bij de in een ziekenhuis opgenomen patiënten ligt het percentage tussen de 10% en 40%. Met name bij patiënten die geopereerd zijn komt een delier vaker voor. Met vervelende gevolgen: delirante patiënten liggen langer in het ziekenhuis, en o.a. door schaarste in de zorg is dat ongewenst.  

Om deze verwarde patiënten te helpen wil Isala ontdekken of het projecteren van (foto’s van) hun eigen slaapkamer op de kamermuren leidt tot minder verward gedrag.

Kwetsbaarheid ouderen in de wijk
Kwetsbare ouderen in de wijk doen (naar verhouding) vaker een beroep op zorgvoorzieningen, van huisarts, thuiszorg, GGZ en ziekenhuis. Vaak met beperkte doorstroming en ‘verkeerde bedden’ tot gevolg. Vroegsignalering van verminderde veerkracht kan helpen om op tijd en adequaat te reageren, vanuit het sociaal én medisch domein. Kunstmatige intelligentie en slim data delenzijn een deel van de oplossing, naast goed samenwerken in de keten. Hoe organiseren we dit, welke best practices zien we, en welke bestaande of nieuwe interventies kunnen we inzetten om de zorg te ontlasten?

Aanmelden: