Zwolle Bart Ros 7Tomccwqgac Unsplash

Health Valley biedt kansen voor innovatieve ondernemers

Zorginnovatienetwerk Health Innovation Park (HIP) in Zwolle is eind 2021 bestuurlijk gefuseerd met Health Valley in Nijmegen en voert sindsdien de naam Health Valley. Ze werken met vereende krachten verder aan de gezamenlijke ambitie: in Oost-Nederland initiatieven nemen, projecten opzetten, partijen bijeen brengen en zorginnovaties versnellen. De fusie betekent kansen voor bedrijven in de regio die zich richten op innovaties in de zorg.

De gezondheidssector is met zo’n 20 duizend medewerkers in de regio Zwolle één van de topsectoren van de regio. Het samengaan van het HIP met Health Valley moet het profiel van Oost-Nederland als toonaangevende regio op het gebied van zorginnovaties nog verder versterken. Samen met de gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel werkt Health Valley aan een nieuw programma.

Innovaties versnellen

‘Nijmegen richt zich met name op de ontwikkeling van digitale zorg, medische technologie en medicijnontwikkeling, Zwolle is goed in het toepassen van innovaties en in de verbinding met het onderwijs. Isala, de grootste zorg-partner van Health Valley in de regio Zwolle, is met het Connected Care Center koploper in het leveren van zorg op afstand’, zegt innovatiemanager Wil Philipsen van Health Valley. ‘Door de krachten van de regio te bundelen en kennis en ervaring uit te wisselen, kunnen innovaties versnellen.'

Zwolle is goed in het toepassen van innovaties en in de verbinding met het onderwijs. Door de krachten van de regio te bundelen en kennis en ervaring uit te wisselen, kunnen innovaties versnellen. - Wil Philipsen, innovatiemanager Health Valley

Begeleiden, faciliteren, stimuleren en verbinden

Een belangrijke taak van Health Valley is om innovatietrajecten te begeleiden, ondernemers te faciliteren, mogelijkheden voor cross-overs te stimuleren en vraag en aanbod bij elkaar te brengen. ‘Meerdere bedrijven zijn bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van Artificial Intelligence, waarvan Isala al heeft aangegeven hier meer mee te willen doen’, zegt Philipsen. ‘Maar niet al die bedrijven weten dat van elkaar. Ook zien wij ook voldoende innovatiekansen in andere zorgsectoren zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Wij kunnen regionale mkb-bedrijven aan elkaar koppelen en ze vervolgens in contact brengen met zorginstellingen die behoefte hebben aan hun innovatieve producten of diensten. De gemeente Zwolle ondersteunt deze activiteiten vanuit het programma ‘Economisch Perspectief’.’

Bijeenkomsten voor ondernemers

Vanaf de zomer organiseert Health Valley in de regio Zwolle drie bijeenkomsten rondom uitdagende vraagstukken die leven in de zorg. ‘Dat kan een concreet vraagstuk zijn: hoe beperken we het eenmalige gebruik van producten? Maar ook heel breed: hoe zorgen we voor duurzame inzetbaarheid?’, zegt Philipsen. Ondernemers uit verschillende sectoren kunnen de bijeenkomst bijwonen. ‘Die eerste sessies zijn vooral bedoeld om te kijken of ondernemers kansen zien met hun bedrijf, eventueel in een cluster waarin meerdere partijen samenwerken: mkb, zorg, kennis- en onderwijsinstellingen of overheid. Vervolgens is de vraag hoeveel een bedrijf moet investeren. Wij denken daarover mee en betrekken er waar nodig andere partijen bij, zoals Oost NL of banken. Wij zijn verder geen partij in de verdere ontwikkeling, dat is echt aan de bedrijven zelf.’

In de nazomer start Health Valley ook met de tweede editie van de start-up bootcamp Health, een versnellingsprogramma en unieke kans voor ondernemers in Oost-Nederland om impact te maken in de Life Sciences & Health-sector.

Succesvolle zorginnovatie

Een voorbeeld van een succesvolle zorginnovatie is bijvoorbeeld OZOverbindzorg, die de samenwerking tussen zorgvrager/patiënt, familie en zorgverleners vergemakkelijkt. Philipsen: ‘Dit is een innovatie die in de regio is ontstaan en nu al landelijke dekking heeft. Het zijn dit soort innovaties waar we naar op zoek zijn en die we verder willen helpen.’

Wil Philipsen 2022

Wil Philipsen

Innovatiemanager

+31682000894

Delen: LinkedIn logo