Oost NL

logo Oost NL
Website: www.oostnl.nl
Organisatietype: Overheid
Specialisatie: Business development, Consulting, Netwerkorganisatie, Ontwikkelingsmaatschappij
KvK nummer: 6060570
Careers: Jobs

Adres

Laan van Malkenschoten 40
7333 NP
Apeldoorn
Nederland

Social

Novio Tech Campus Feznxbmwyamvlhf

Oost NL versterkt de regionale economie

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers die bijdragen aan maatschappelijke oplossingen duurzaam innoveren, investeren en internationaliseren.

Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar. We zijn actief in de topsectoren Food, Energy, Health en Tech.

Een optimale balans tussen financieel en maatschappelijk rendement is voor ons van groot belang. We laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo zorgen we voor de duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid. Daarnaast scheppen we gunstige voorwaarden voor het oplossen van mondiale, maatschappelijke vraagstukken. We bieden ondernemers geld en resources voor het creëren van maatschappelijk rendement. Met focus op duurzaamheid, smart industry en concepten voor een gezond leven.

Business Units

Onze activiteiten voeren wij uit via drie bedrijfsonderdelen die volledig geïntegreerd met elkaar samenwerken:

Business Development
Business Development biedt het regionale mkb: kennis, toegang tot geld, netwerken en 1-op-1 contacten bij de realisatie en naar de markt brengen van innovaties. Hiervoor vormen we consortia met meerdere bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Het resultaat van onze business development activiteiten: open innovatiecentra, campusontwikkeling en business cases die tot marktintroducties leiden.

Capital
Onze business unit Capital financiert startende en groeiende innovatieve mkb-ondernemers met risicokapitaal uit verschillende (innovatie)fondsen. Vanuit haar regionale verankering biedt Oost NL ondernemers niet alleen (groei)kapitaal, maar ook kennis, netwerk en persoonlijke contacten.

International
Onze business unit International biedt internationaal opererende bedrijven een ‘zachte landing’ in onze regio. Voor deze bedrijven verzorgen we ‘bidbook-presentaties’ en ‘fact finding trips’ op maat; we organiseren handelsmissies, presentaties en bedrijfsbezoeken. Wij geven internationale bedrijven toegang tot onze regionale netwerken bij onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

In Nederland zijn in totaal negen volwaardige regionale ontwikkelingsmaatschappijen actief. De NOM voor Groningen, Friesland en Drenthe, Oost NL voor Overijssel en Gelderland, InnovationQuarter voor Zuid-Holland, LIOF voor Limburg, de BOM voor Brabant, Impuls voor Zeeland, Horizon voor Flevoland en de ROM Regio Utrecht. Sinds oktober 2021 is ROM InWest actief voor Noord-Holland, waardoor de regionale ontwikkelingsmaatschappijen een landsdekkend netwerk zijn geworden voor het stimuleren van innovatie. Kijk voor meer informatie over regionale ontwikkelingsmaatschappijen op rom-nederland.nl.

Afbeelding van Egbert-Jan Bogels

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Egbert-Jan Bogels