Wendy De Jong

Gelderland: vruchtbare voedingsbodem zorginnovaties

Innovatieve gezondheidszorg en medische kennis komen in Gelderland samen. De provincie Gelderland en ontwikkelingsmaatschappij Oost NL zijn partners van Health Valley, dat kennisinstellingen, zorgaanbieders en bedrijven met elkaar verbindt. Het doel van deze samenwerking is om technologische oplossingen voor zorgvraagstukken versneld te ontwikkelen. ‘Daar hebben we bijzondere voorbeelden van, waar ik heel trots op ben’, zegt Helga Witjes, Gelders gedeputeerde.

Een gezonde en veilige leefomgeving, maar ook een sterke regionale economie, daar werkt de provincie Gelderland aan. ‘Met onze kennis, netwerken en subsidies stimuleren we innovatie, ook op het gebied van Health’, zegt Helga Witjes, gedeputeerde Economie en Innovatie van Gelderland.

‘Vernieuwende bedrijven hebben de toekomst, zij zorgen voor inkomens en banen. Innovaties beginnen met slimme ideeën en inzichten van ondernemers’, beklemtoont de gedeputeerde. ‘Als provincie zorgen we voor een vruchtbare voedingsbodem voor technologische vernieuwingen als het gaat om preventie en gezondheid. Daarbij speelt Health Valley een hele belangrijke rol.’

Duurzame veranderingen

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL zorgt als partner, verbinder en versterker voor een goede voedingsbodem voor innovatieve ondernemers in Gelderland en Overijssel die werken aan duurzame verandering, zo ook in de gezondheidszorg. ‘Oost NL stond aan de basis van Health Valley, omdat een toegankelijke gezondheidszorg ongelooflijk belangrijk is en in de regio Nijmegen veel kennis en ondernemend vermogen op dit vlak is’, zegt Wendy de Jong, algemeen directeur van Oost NL. ‘Health Valley is belangrijk voor het organiserend vermogen in de regio.’

Regio internationaal op de kaart

Het Health Valley Event op 30 maart zet de regio nationaal en internationaal op de kaart als het gaat om zorg- en medische innovaties, constateert Wendy de Jong. ‘Vertegenwoordigers van kennisinstellingen, onderwijs, en het bedrijfsleven treffen elkaar en bezoeken de interactieve workshops. Je hebt elkaar nodig om stappen vooruit te zetten. Het blijft mensenwerk, dus blijft elkaar ontmoeten belangrijk.’ Marktvalidatie in de zorg Oost NL biedt tijdens het Health Valley Event drie innovatieve zorgondernemers het podium tijdens de paneldiscussie Marktvalidatie in de zorg. Het gaat om bedrijven, zoals ZerEau, dat een WC-filtersysteem voor nucleaire geneesmiddelen heeft ontwikkeld en NovioCare, dat een kap heeft geproduceerd, die baby’s een prikkelarme omgeving biedt. ‘De uitdaging is: hoe pas je kennis en een goed idee toe en hoe zet je een zorginnovatie in de markt’, zegt Wendy de Jong. ‘Voor zorgondernemers is dit vaak een lang en moeizaam proces. Oost NL helpt daarbij met kennis, financieringen en een nationaal en internationaal netwerk.’

Technologische oplossingen versnellen

Door te investeren in organisaties zoals Health Valley, Oost NL en ook OnePlanet Research Center stimuleert de provincie Gelderland samenwerking tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en innovatieve ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen. ‘Van deze laatste categorie kent Gelderland ook bijzondere voorbeelden, waar ik heel trots op ben. Het doel van deze samenwerking is technologische oplossingen voor zorgvraagstukken versneld te ontwikkelen’, beklemtoont Helga Witjes. ‘Dat is goed voor de gezondheid en werkgelegenheid van de Gelderlanders.’

Delen: LinkedIn logo