Provincie Gelderland

logo Provincie Gelderland
Website: www.gelderland.nl
Organisatietype: Overheid
Specialisatie: Provincie
KvK nummer: 51468751
Careers: Jobs

Adres

Prinsenhof 3
6841 CE
Arnhem
Nederland
Arnhem Bart Ros Yxfsigfhxse Unsplash

Provincie Gelderland stimuleert impactvolle innovaties in de zorg van vandaag en morgen. Die innovaties dragen bij aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland, maar hebben ook vaak nationale en internationale impact. Een van de manieren om die innovaties te versnellen, is bedrijven en start-ups toegang te verlenen tot kennis, netwerken en kapitaal. Daarom steunt provincie Gelderland al vanaf het begin het kennisnetwerk Health Valley. Dit netwerk is 15 jaar geleden ontstaan in Nijmegen. Daar werkt een belangrijk cluster van vernieuwende bedrijven aan innovaties in de zorg. Via Health Valley hebben deze start-ups en andere innovatieve bedrijven toegang tot nationale én internationale kennis en bedrijven. Bovendien versterkt dit cluster de positie van Gelderland in de medische wereld.

Helga Witjes (1972) is sinds 2 februari 2022 namens de VVD gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Helga is onder andere verantwoordelijk voor economie en innovatie, mobiliteit exclusief openbaar vervoer, luchtvaart, gebiedsagenda Gelderse Corridor en Fruitdelta, project Railterminal Gelderland en project Beter Bereikbaar Wageningen.

Health Valley Netherlands en Health Valley Event worden mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland. 

Afbeelding van Egbert-Jan Bogels

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Egbert-Jan Bogels