HAN University of Applied Sciences

logo HAN University of Applied Sciences
Website: www.han.nl
Organisatietype: Kennisinstelling
Specialisatie: HBO
KvK nummer: 9091785
Careers: Jobs

Adres

Ruitenberglaan 31
6826 CC
Arnhem
Nederland

Social

Biotech Lab Pexels Tima Miroshnichenko 9574574

Als Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN University of Applied Sciences) investeren we in onderwijs en onderzoek. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ongeveer 31.000 studenten meer dan 80 bachelor- en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs, beroepenveld, onderzoek en maatschappij is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

HAN BioCentre

Het HAN BioCentre is een Centre of Expertise in Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen voeren onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit binnen het thema Biodiscovery (Biobased Research en Bio-informatica | Data Science) en Drug Discovery. Doel is door het ontwikkelen van kennis te werken aan een gezonde samenleving die verantwoord (circulair & duurzaam) gebruik maakt van de levende natuur.

Resultaten van het onderzoek en faciliteiten stelt het HAN BioCentre beschikbaar voor docenten, professionals, studenten en bedrijven. Een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie!

Het lectoraat Biodiscovery richt zich op twee thema's:

Biobased research: dit is de productie van biomoleculen via fermentatie van reststromen en het verwaarden van reststromen via  bioraffinage. Dit onderzoek kan leiden tot nieuwe commercieel toepasbare stoffen en tot alternatieve, duurzame(re) productiemethoden voor bestaande stoffen, ter vervanging van petrochemische productiemethoden. 

Bio-informatica/Data Science: dit is de toepassing van Next Generation Sequencing voor Agro, Food en Health, de ontwikkeling van Data  Mining strategieën en de ontwikkeling van een betrouwbaar testsysteem voor het ontdekken van duurzame gewasbeschermingsmiddelen.  

Het Drug Discovery & Development-proces is onder te verdelen in een ontdekkingsfase, bestaande uit target discovery, lead finding en lead optimalisatie, en de ontwikkelingsfase. Het lectoraat Drug Discovery zal zich vooral richten op de eerste fase.

Sneller Herstel

Sneller Herstel verbetert met praktijkgericht onderzoek de revalidatiezorg.

Resultaat: beter opgeleide zorgprofessionals, sneller herstel van de patiënt en lagere kosten voor de maatschappij. Hoger onderwijs, zorginstellingen en bedrijven realiseren samen verbeteringen. Studenten leren in de praktijk. Professionals kunnen met de verbeteringen direct aan de slag.

Afbeelding van Egbert-Jan Bogels

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Egbert-Jan Bogels