Nijmegen Tijs Van Leur Szc3 8 7Fj8 Unsplash

Healthy City Lab: Field-lab onderzoek naar een gezonde stad

Een veilige en schone leefomgeving ontwikkelen door duurzame logistieke innovaties in te zetten. Dat is het doel van onderzoekscentrum Healthy City Lab, waarmee het een bijdrage levert aan de transitie in de zorg. Het onderzoekscentrum bestaat uit twee field labs in Nijmegen en Deventer. Projectleider Marco Wolf vertelt hoe de labs werken met onder meer de inzet van buurtconciërges en centrale inkoop op de campus in Nijmegen.

Streven naar een schone stad, een mooiere en prettigere leefomgeving. ‘Dat kan alleen als je
samenwerkt. In Nijmegen werken we daarom samen met Radboudumc, Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in Deventer werken we samen met zorgpartner Carinova’, zegt Marco Wolf. In Deventer is een pilot gedraaid met een buurtconciërge in een wijk met ouderen. ‘De conciërge, een vertrouwd gezicht voor de ouderen, komt regelmatig aan de deur om te kijken hoe het gaat. Dan kan hij net zo goed meteen de boodschappen, medicijnen, de warme maaltijd of het schone wasgoed meenemen. Dat scheelt veel verkeer in die wijk, waardoor zo’n wijk schoner en veiliger wordt.’

Signaalfunctie

De buurtconciërge maakt gebruik van een hub, een locatie net buiten de wijk, waar alle goederen worden aangeleverd, zodat er minder verkeer plaatsvindt in de wijk. De pilot in Deventer was succesvol. Dit systeem is inmiddels in vier wijken ingevoerd. ‘Healthy City Lab heeft ook een elektrische bus en een fiets aangeschaft voor de buurtconciërge. De buurtconciërge heeft een signaalfunctie waardoor je sneller zorg kunt bieden.’

Centrale inkoop

Op de campus in Nijmegen was er dagelijks veel verkeer van onder andere toeleveranciers. Ook daar heeft het Healthy City Lab iets op bedacht. ‘De oplossing is het centraal inkopen van bijvoorbeeld sanitaire artikelen, kantoorartikelen en koffie. Als we al die producten in een hub aan de rand van de stad laten komen, wordt het op de campus veiliger en schoner. Daar hebben ook de patiënten en de bezoekers van bijvoorbeeld het Radboudumc baat bij.’

Met de game Last Mile Challenge is het Healthy City Lab aanwezig op het Health Valley Event 2024 om het gesprek over een duurzame samenleving op gang te brengen.

Last Mile Challenge

Het Healthy City Lab is een onderzoekscentrum en verkoopt niets, benadrukt Wolf. ‘We kijken
domeinoverstijgend door bijvoorbeeld wiskundige modellen en algoritmes in te zetten in het
zorgdomein voor het schema van thuiszorgritten, waardoor deze tot wel 30 procent kunnen worden ingekort. Ook onderzoeken we of een wijkkliniek en thuisrevalidatie voor een aantal zorgpaden mogelijk is. Het doel is om de werkdruk van zorgmedewerkers te verlagen en hen meer tijd te gunnen om ook een praatje te maken met patiënten. Dat is voor beiden stimulerend.’

Auteur: Ceciel Bremer

Delen: LinkedIn logo