Drural Samen Kwiek Thumb 1920X1080

Financiële steun beschikbaar voor zorgpartijen en bedrijven die bijdragen aan nieuw platform zorg en welzijn

Een gezond en fijn leven voor de inwoners van Gelderland-Midden. Dat is waar de gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard, Rijnstate en Health Valley samen aan werken. We doen dat in het Europese project dRural. In het project dat tot juni 2024 loopt werken we samen aan het nieuwe online platform Samen Kwiek. Op dit platform komen zorg en welzijn samen. De samenwerkingspartners zoeken zorgpartijen en bedrijven die willen meebouwen; voor hen is financiële steun beschikbaar. Inschrijven hiervoor kan tot 15 januari 2023.

Wethouder Aart Slob van de gemeente Lingewaard vertelt: “Met het platform willen we de kwaliteit van leven van onze inwoners verbeteren. Door gebruik te maken van krachtige netwerken kunnen we laagdrempelig inzetten op preventie. Hierdoor voelen mensen zich gezonder en fijner en dat is ons doel.” Bestuurder Wim van Harten van Rijnstate voegt toe: “Ik ben trots op dit innovatieve, digitale platform. Het is prachtig dat de uitgangspunten van Positieve Gezondheid de basis vormen van het platform. Het past bovendien bij het Integraal Zorgakkoord en sluit aan bij de steeds digitaler wordende wereld.”

Samenwerking zorg en welzijn

In het landschap van zorg en welzijn zien we de komende jaren flinke uitdagingen. De toenemende vergrijzing bijvoorbeeld. Ook zien we dat de vraag naar zorg en welzijn groter wordt dan het aanbod. Daarom is er actie nodig. Het doel van het nieuwe platform is om de samenwerking te verbeteren tussen de nulde lijn (waaronder sociaal domein en welzijn), eerste lijn (waaronder fysiotherapeuten en huisartsen) en de tweede lijn (ziekenhuiszorg). Dat gaat heel simpel: zorg- en welzijnsorganisaties en bedrijven plaatsen hun aanbod op het platform Samen Kwiek. Inwoners en zorgverleners kunnen op het platform zoeken naar passend aanbod. Bijvoorbeeld: mensen die eenzaam zijn kunnen op het platform in contact komen met maatjes die het leuk vinden om samen iets te doen, ouderen die meer willen bewegen vinden wandelclubjes. Maar ook het aanbod van onder meer fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten in de regio wordt zichtbaar op het platform.

Kansen van technologie

Directeur Rita Spikker van Stichting Welzijn Lingewaard vertelt: “In Lingewaard hebben we veel initiatieven op het gebied van welzijn en sport. En natuurlijk veel zorgaanbieders in de verschillende kernen van Lingewaard. Met het platform brengen we dat aanbod bij elkaar. Inwoners en verwijzers kunnen zien hoe groot het aanbod is en zoeken naar passende activiteiten of passende zorg.” Directeur Chris Doomernik van Health Valley ziet veel kansen: “We zien met het platform Samen Kwiek een enorme meerwaarde ontstaan. Dankzij de inzet van technologie kunnen we het hele netwerk van zorg en welzijn in de regio met elkaar verbinden. Dat biedt kansen voor inwoners, zorgpartijen en bedrijven.”

Financiële steun voor partners

De gemeente Lingewaard, SWL, Rijnstate en Health Valley hebben de basis van het platform Samen Kwiek uitgedacht. Nu zoeken zij zorgpartijen en bedrijven die met hen het platform verder willen ontwikkelen. Ook zoeken zij partijen die hun aanbod op het platform willen plaatsen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 15 januari 2023 via de website www.samenkwiek.nu/page/meedoen. Daar staat ook meer informatie over het project en uitleg over het inschrijven. Partijen die geselecteerd worden om mee te werken aan het platform ontvangen hiervoor een subsidie van € 5.000,- (aanbieders) of € 50.000,- (mede-ontwikkelaars).

Inloopmoment 9 januari

Partijen die vragen hebben over het platform zijn welkom op het inloopmoment op 9 januari van 14:00-17:00 uur in het Gemeentehuis in Bemmel. Daar kunnen zorgaanbieders of bedrijven ook hun vragen stellen over de inschrijving. Vragen stellen via e-mail kan ook: info@samenkwiek.nu

Meer informatie

Het project loopt nog tot juni 2024. Dan gaat het platform live. In het project zijn er nog drie andere Europese regio’s die ook werken aan zo’n platform: Extremadura (Spanje), Dubrovnik-Neretva (Kroatië), Jämtland Härjedalen (Zweden). Meer informatie over het project staat op www.drural.com

Auteur: Maurice Velthuis
Functie: woordvoerder/strategisch adviseur, team Marketing & Communicatie Rijnstate

Delen: LinkedIn logo