Tinybots

logo Tinybots
Website: www.tinybots.nl
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Domotica, ICT, Robotica
KvK nummer: 64712311
Careers: Jobs

Adres

Transistorweg 7B
6534 AT
Nijmegen
Nederland
Academy Het Dorp Tessa Anne

Zorgrobot Tessa ondersteunt zelfregie, zelfstandig wonen en biedt zorg.
Meer dan 175 zorgorganisaties gebruiken Tessa al. 

Tessa

Tinybots ontwikkelt Tessa, een klein sociaal zorgrobot, dat structuur brengt in het dagelijks leven van mensen met cognitieve beperking(en), zoals dementie, autisme of mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Tessa geeft verbale begeleiding (spreekt berichtjes en herinneringen uit, stelt vragen, geeft instructies voor ADL en speelt persoonlijke muziek af). Zo wordt degene zelfredzamer waardoor er minder zorg nodig is en men langer zelfstandig kan wonen.

Tessa wordt al door 90+ zorgaanbieders ingezet om hun cliënten te ondersteunen. Dit verlicht het werk van de zorgverlener en de mantelzorger.

Tessa helpt zo mensen zo goed mogelijk te leven ondanks een beperking, en helpt de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Afbeelding van Casper Smeets

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met: