AI Pexels Thisisengineering 3861969

AI speelt steeds belangrijker rol bij ziekenhuiszorg

Hoe kan technologie worden ingezet om bureaucratie te verminderen en het onderzoek naar betere ziekenhuiszorg te versnellen en duurzamer te maken? Met die insteek wordt bij het Radboudumc in Nijmegen aan de digitale transitie in de zorg gewerkt. ‘Dankzij bijvoorbeeld artificial intelligence, AI, hebben we enorme stappen gemaakt onder meer bij diagnostiek, zoals bij beeldvorming en pathologie.’

Het gebruik van innovatieve technologieën is steeds belangrijker geworden bij ziekenhuiszorg, maar het gaat altijd om de juiste combinatie van professionele, menselijke kennis en de inzet van technologie, benadrukt Bertine Lahuis. Ze is voorzitter van de Raad van Bestuur Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc) in Nijmegen. ‘Met de digitale transitie in de zorg proberen we maximaal bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vragen, zoals het opzetten van een toegankelijk en betaalbaar zorgsysteem voor de toekomst. Vraagstukken door de krappe arbeidsmarkt en de wens tot meer behandeling in de thuissituatie spelen daarin zeker een rol.’

AI goed trainen

De inzet van artificial intelligence (AI) heeft ervoor gezorgd dat er al grote stappen zijn gezet, onder meer bij bij pathologie, meldt Lahuis. ‘Bij pathologie, het onderzoek van weefsels, kun je AI goed gebruiken voor standaardweefselbepalingen. Dan houden onze experts meer tijd over voor meer complexe bepalingen, en dat is wijs bij een toenemend krappere arbeidsmarkt. Dit is een van de dingen die het Radboudumc doet.’

Innovaties zichtbaar maken

Het Radboudumc is vanaf het begin nauw betrokken bij het Health Valley Event 2024, dat dit jaar op 21 maart in Nijmegen wordt gehouden. ‘Het was en is een fantastisch initiatief, waarbij op landelijk niveau zichtbaar wordt gemaakt welke innovaties er in de zorg zijn’, constateert Lahuis. Allerlei zorgprofessionals treffen elkaar in Nijmegen en dat is heel belangrijk, vindt ze. ‘Zo komen mensen met elkaar in verbinding en kun je stappen vooruitzetten. We zijn trots dat dit in onze regio plaatsvindt.’

Consult op afstand

Ook het consult op afstand, waardoor patiënten een arts of verpleegkundige via een videoverbinding thuis kunnen spreken, is een ontwikkeling die zich verder ontwikkelt. ‘Denk aan het poliklinisch consult op afstand, waardoor bijvoorbeeld patiënten minder vaak voor controles naar het ziekenhuis hoeven te komen’, zegt Lahuis. ‘Een nieuwe ontwikkeling op dat gebied is dat onze chirurgen een manier aan het ontwikkelen zijn, waardoor de nacontrole na een operatie ook via een videoverbinding kan plaatsvinden.’

Het is een fantastisch initiatief, waarbij op landelijk niveau zichtbaar wordt gemaakt welke innovaties er in de zorg zijn. - Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc

Auteur: Francien van Zetten

Delen: LinkedIn logo