Internationalisering

Type event: Themabijeenkomst
Datum: 6 februari 2024
Tijd: 15.00 uur - 17.00 uur
Organisatie: Health Valley Netherlands, Health~Holland Top Sector Life Sciences & Health, Taskforce Healthcare (TFHC)
Deelname:
Aantal aanmeldingen: 18
Locatie:
Noviotech Campus
Transistorweg
6534 AT Nijmegen
Event header

Ben je klaar voor de volgende stap en ben je benieuwd hoe je jouw zorginnovatie in het buitenland kunt implementeren? Schrijf je dan in voor de fysieke themabijeenkomst op dinsdag 6 februari waarin het proces van internationalisering centraal staat. Je leert hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw organisatie goed voorbereid en op de hoogte is van alle beschikbare ondersteuning en (financiële) instrumenten. Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door Topsector Life Sciences & Health, Task Force Health Care en Health Valley.

Geef jouw internationale reis een boost
Verbreed jouw internationale horizon en laat Health~Holland, Task Force Health Care en Health
Valley hun kennis en ervaringen met je delen. Zij kunnen je de ondersteuning en tools bieden
om jouw internationale activiteiten en ambities duurzaam vorm te geven. Benieuwd hoe je de
internationale positie van jouw organisatie kunt versterken? Schrijf je dan nu in via het onderstaande formulier!

Wat kun je verwachten?
Tijdens deze interactieve sessie op de Novio Tech Campus in Nijmegen worden de nieuwe
Health~Holland International Strategie, de activiteiten van TFHC voor 2024 en de beschikbare
publiek-private steun gepresenteerd. Stel tevens al je vragen over jouw internationale ambities.
Deel jouw eigen ervaringen en laat je inspireren door eerdere ervaringen. Het belooft een
sessie op maat te worden, gebaseerd op de onderwerpen en landen die door jou en de andere
deelnemers worden voorgesteld.

Programma
• Welkom en introductie van deelnemers
• Introductie nieuwe Health~Holland Internationale Strategie
• Agenda 2024 van THFC en publiek-private steunmogelijkheden
• Ondernemer die praktijkervaringen deelt
• Vraag en antwoord
• Mogelijkheid tot één-op-één gesprekken en netwerken tijdens de netwerkreceptie

Deze bijeenkomst zit boordevol waardevolle informatie wil je niet missen! Dus, schrijf je direct
in, vol = vol! 


Health Valley | Health~Holland Regional Session Internationalization

Are you ready for the next step and are you curious about how to implement your healthcare innovation abroad? Then register for this physical event on Tuesday, February 6th focusing on the process of internationalization. You will be informed on how to make sure your organisation is well prepared and aware of all the available support and (financial) instruments by the Topsector Life Sciences & Health, the Task Force Health Care and Health Valley.

Boost your international journey  
Expand your international horizon and let Health~Holland, Task Force Health Care and Health Valley share their knowledge and experiences with you. They can offer you the support and tools to shape your international activities and ambitions in a sustainable manner. Curious how you can strengthen the international position of your organisation? Then register now!

What to expect?  
An interactive session at the Novio Tech Campus in Nijmegen. During this event, the new Health~Holland International Strategy, TFHC’s activities for 2024 and available public-private support will be presented. Ask any questions you might have on your international ambitions.
Share your own experiences and be inspired by those that have gone before. It promises to be a tailormade session based on the topics and countries suggested by you and the other participants.

Programme  
• Welcome and Introduction of participants
• Introduction new Health~Holland International Strategy
• THFC’s agenda 2024 and public-private support options 
• Entrepreneur sharing practical experiences
• Q&A
• Opportunity for one-on-one conversations and networking during the networking reception  

Registration
You don’t want to miss this event packed with valuable information! So, register now by completing the Dutch form below!

Aanmelden: