Accelerate Challenge Grow Osman Rana G7vn8nadjo0 Unsplash

Health Valley-nieuwe stijl: connect, challenge en grow

Nóg betere samenwerking. Met dat idee in het achterhoofd zijn netwerkorganisaties Health Valley en Health Innovation Park op 1 januari 2022 gefuseerd. Onder de naam Health Valley versnellen ze innovaties in de zorgsector door publieke en private partijen bij elkaar te brengen en te begeleiden.

Als start-up helemaal alleen innoveren in de zorgsector? Of als zorginstelling een concreet vraagstuk volledig zelf opgelost krijgen? Ga er maar aan staan. Zeker in de zorgbranche staan er tussen droom en daad regels, wetten en praktische bezwaren in de weg. De vele publieke en private partijen die allemaal een eigen rol spelen, maken innoveren ook niet eenvoudiger. Last but not least is financiering in de zorg op zijn zachtst gezegd complex. Kortom, om goed en snel te kunnen innoveren heb je andere partijen nodig. Health Valley is een organisatie met meer dan 200 regionale, nationale en internationale partners in haar netwerk. Ondernemers, kennisinstellingen en zorginstellingen. Zo’n ecosysteem helpt om innovaties sneller van de grond te krijgen.

Bij elkaar brengen van vraag en aanbod

Sinds kort gaat dat nóg sneller, omdat Health Valley en Health Innovation Park zijn
gefuseerd. Chris Doomernik, directeur van Health Valley, vertelt daarover. “Allebei waren we werkzaam in Oost-Nederland. Door de fusie krijgen we synergie, waardoor we onze partners en uiteindelijk de patiënten in de gezondheidszorg beter van dienst kunnen zijn. Niet alleen in Oost-Nederland overigens, want hoewel dat onze thuisbasis is, werken we door en voor heel Nederland.” Concreet werkt het ‘nieuwe’ Health Valley nu volgens de drieslag connect – challenge – grow. Doomernik licht toe: “Connect heeft alles te maken met onze verbindende functie, het connecten van vraag en aanbod. Voortdurend worden nieuwe concepten en technologische toepassingen bedacht, binnen bedrijven en kennisinstellingen. Soms stokt de implementatie ervan omdat partijen elkaar niet kennen. Wij kunnen relevante partijen snel een-op-een met elkaar in contact brengen.” Dat geldt volgens Doomernik ook voor nieuwe partijen die bij Health Valley aankloppen. Dat kunnen zorgorganisaties zijn, of bedrijven die iets willen met innovatie in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld op het gebied van geneesmiddelen, e-health of medische technologie. “Voor hen staat ons hele netwerk ter beschikking. Snel en adequaat brengen wij ze met anderen in contact. In samenwerking ligt de basis om innovaties te versnellen.”

Gezondheidswinst als uiteindelijke doel

Wie denkt dat Health Valley slechts een soort Marktplaats is die vraag en aanbod met elkaar verbindt, heeft het mis. In ‘challenge’ ligt namelijk de actieve rol van Health Valley besloten. Een proactieve zelfs. “Heel nadrukkelijk inventariseren we in de zorg de concrete en actuele vraagstukken”, zegt Doomernik. “Waar lopen zorgorganisaties precies tegenaan en hoe zouden wij met ons netwerk daaraan een bijdrage kunnen leveren? Dat netwerk dagen we vervolgens uit om met concrete, tastbare oplossingen te komen.” ‘Grow’ ten slotte staat uiteraard voor groei, economische groei van bedrijven én maatschappelijke groei. “Gezondheidswinst is ons ultieme doel. Voor individuele patiënten, maar in feite willen we bijdragen aan het langer gezond kunnen leven van de gehele samenleving.”

Netflix-achtige applicatie

De functie van Health Valley is dus een brede: van adviseren en de weg wijzen, tot aan elkaar koppelen en begeleiden. Een voorbeeld van een start-up die op een vruchtbare manier door Health Valley geholpen is, is Moovd. Moovd heeft een VR-platform ontwikkeld voor onder andere de GGZ om traumabehandeling met behulp van EMDR efficiënter te maken en de behandeluitkomsten te verbeteren. De mobiele applicatie kun je vergelijken met Netflix, alleen dan met een bibliotheek vol Virtual Reality-situaties verdeeld in verschillende thema’s waaruit een psycholoog kan kiezen voor de therapie van de cliënt. De kwaliteit van leven van cliënten verbetert en er wordt bespaard op directe en indirecte maatschappelijke kosten. Doomernik: “Moovd is een mooi en succesvol platform, dat niet voor niets de vakjuryprijs van de Nationale Zorginnovatieprijs 2021 heeft gewonnen. De applicatie wordt steeds meer gebruikt in de sector vanwege de vele voordelen die het biedt. Allereerst voor cliënten, die nu plaatsonafhankelijk therapie kunnen krijgen. Dat is in tijden van corona extra prettig. Ze kunnen daarbij ook nog eens zelf bepalen wanneer ze die therapie volgen. Kortom, cliënten krijgen meer eigen regie. Ook voor hulpverleners biedt Moovd voordelen. Zij kunnen immers op deze manier veel efficiënter werken, wat goed nieuws is gezien de krappe arbeidsmarkt.”

Ook Moovd zelf vaart wel bij het succes. Health Valley leverde daaraan een bijdrage door de onderneming zorgvuldig te begeleiden. “Achter Moovd zitten jonge, enthousiaste ondernemers. Wij hebben ze heel praktisch begeleid, bijvoorbeeld met de eerste schreden in het ondernemerschap, zoals het ondersteunen bij het maken van een sterk businessplan en een steekhoudend pitchdeck. Daarnaast hebben we ze op het spoor gezet van onze partners in de zorg. Een van de virtuele settings is bijvoorbeeld opgenomen in het TechMed Centre op de Universiteit Twente. Mede door die intensieve samenwerking en netwerkingangen bij de juiste partijen, kan Moovd nu verder groeien.”

Wij willen bijdragen aan het langer gezond leven van de gehele samenleving. - Chris Doomernik, directeur Health Valley Netherlands

Auteur: Paul Poley

Dit artikel is verschenen in een editie van Topic met als thema Innovatief Nederland en daarin leest je de inspirerende verhalen van mkb-bedrijven en organisaties die al over de drempel naar de toekomst zijn gestapt. Met hun uitvindingen, ambitie en visie maken ze Nederland slimmer en duurzamer en gezonder. Lees en bekijk de hele publicatie Innovatie in Nederland, gedistribueerd met Trouw op 25 maart 2022.

Delen: LinkedIn logo