Brain Fakurian Desig 58Z17lnvs4u Unsplash

Samenwerken aan een nieuwe standaard voor geheugenmonitoring én -training

Herinneringen teruggeven aan mensen met dementie; met dat concept startte Fokko van der Woude zijn bedrijf Tolooba. “We activeerden herinneringen door beelden te laten zien passend bij iemands persoonlijk profiel. Daarvoor gebruikten we een algoritme.” Met succes. Tolooba won er zelfs de JAIN-challenge mee. “We realiseerden ons echter dat als we echt impact willen hebben op de gezondheidszorg, we cognitieve problemen in een eerder stadium moeten aanpakken”, vertelt Fokko. “Samen met onze partner BrainTrip werken we nu aan de Geheugenfittest.”

Fokko blikt terug op een bewogen jaar. In 2020 ging hij officieel van start met Tolooba, samen met zijn compagnon Anton Knipper. “Op het gebied van hersencapaciteit en geheugen richten partijen zich met innovaties vooral op het moment waarop ouderdom omslaat naar een ziekte, zoals Alzheimer. Dat deden wij in eerste instantie ook”, vertelt Anton. “Maar het is natuurlijk beter om je te richten op preventie, zoals dat ook in steeds meer sectoren gebeurt. Wij gaan nu een digitaal trainingsprogramma ontwikkelen voor het effectief trainen van het geheugen, nog voordat er sprake is van bijvoorbeeld ziekte.”

Objectiveren

Het programma bestaat uit drie modules: een test en progress-meting, een objectieve intelligente analyse en training en lifestyle-advies. Fokko: “Als je geheugenachteruitgang inzichtelijk wil maken, moet je dat objectief kunnen vaststellen. Vervolgens kun je de juiste training geven, waardoor mensen minder last van hun geheugenverlies ondervinden. Voor die objectivering hadden we een partner nodig.”

Samenwerken

“Wij zijn ondernemers, geen neurowetenschappers”, gaat Fokko verder. “We zijn in heel Nederland gaan kijken waar we expertise konden vinden. Toen kwamen we al snel tot de ontdekking dat we in oost-Nederland moesten zijn. Daar zit veel kennis en er is een sterk netwerk. We hebben ons toen ook meteen aangesloten bij Health Valley.” Innovatiemanager Dorine Pluimers van Health Valley kan zich de matchmaking nog goed herinneren. “Fokko was echt actief op zoek naar een partner voor zijn plannen”, vertelt ze. “De hamvraag was ‘hoe creëer je objectiviteit over hersengebieden zonder ingrijpende onderzoeken?’ Toen dacht ik eigenlijk meteen aan BrainTrip.” Het is snel gegaan, herinnert ook Fokko zich. “Een dag na het gesprek met Dorine kreeg ik al een lijstje met bedrijven. En al snel bleek dat BrainTrip inderdaad de juiste match was. Goed gespot door Dorine!”

Als je vooruit wil, moet je samenwerken. - Fokko van der Woude, Tolooba

EEG-techniek

David Sakic, één van de oprichters van BrainTrip, is enthousiast over de samenwerking. Vanuit zijn kantoor in Slovenië vertelt hij: “In 2019 zijn we naar de Rockstart Digital Health Accelerator geweest op de Noviotech Campus. In die tijd zijn we ook lid geworden van Health Valley. Wij waren toen al bezig met EEG-techniek; dus het meten van hersengolven. Jarenlang hebben we EEG-scans afgenomen bij dementerende ouderen. Op basis van al die data hebben we een algoritme gemaakt dat we gebruiken om dementie te voorspellen op basis van één enkele EEG-scan. Deze methode is snel, patiëntvriendelijk, niet-invasief en objectief. Ik denk dat Dorine daardoor ook de mogelijkheden zag voor samenwerking met Tolooba.”

Verschillende data

Fokko licht de plannen voor de samenwerking toe: “Samen met BrainTrip willen we een nieuwe cognitieve standaard ontwikkelen. Met hulp van de Radboud Universiteit gaan we die standaard vervolgens onderzoeken en wetenschappelijk valideren. Om tot een baseline te komen, combineren we EEG-data met lichaams,- leefstijl- en omgevingsdata. Met een gevalideerde objectieve standaard kunnen we vervolgens de effectiviteit van de geheugentraining verbeteren. We triggeren specifiek de gebieden die achteruitgaan. Anton vult aan: “Het daadwerkelijke product is eigenlijk een ‘intelligente analyse’. Met de EEG van BrainTrip meten we – dankzij de algoritmes – wat de kans is dat iemand last krijgt van dementie. Daarnaast doen we lichaamsmetingen, zoals BMI en bloeddruk. En verzamelen we informatie met verschillende gevalideerde vragenlijsten. De oorzaken van geheugenverlies kunnen namelijk heel verschillend zijn. Het kan door stress komen. Door ouderdom. Maar ook door een ongeval. Of een ongezonde leefstijl.”

Nieuwe standaard

De combinatie van objectieve data uit de EEG, aangevuld met de andere metingen, en de gegevens uit de vragenlijsten moet een compleet beeld opleveren van de hersenconditie. Anton: “We beginnen met een pilot. Daarmee willen we onze methode testen. Maar de pilot is er ook om data te verzamelen waarmee we de nieuwe cognitieve standaard opbouwen.” Fokko vult aan: ”Dit is uniek, omdat de huidige standaarden zich vooral richten op het diagnosticeren van geheugenziekte. Wij geloven dat er een enorme gezondheidswinst te behalen is als mensen effectief kunnen trainen, ook al is er nog geen sprake is van ziekte. Daarvoor hebben we dus objectiviteit en gepersonaliseerd inzicht – waar sta ik ten opzichte van leeftijdsgenoten – nodig.

Van hersengolf naar interface

Dit voorjaar start BrainTrip met een eerste pilot in Slovenië, waar het bedrijf gevestigd is. David: “In Nederland zijn de coronaregels nog vrij streng, vandaar dat we zijn uitgeweken. Eind van het jaar hopen we ook in Nederland de pilot te draaien. Uiteindelijk wordt het een mooi Europees product, dat overal toepasbaar moet zijn.” Het team denkt ook al na over een koppeling met verschillende zorgsystemen. “Als iemand een geheugenfittest heeft gehad, zou het mooi zijn als we de gegevens – met toestemming van de cliënt – meteen kunnen doorsturen naar bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis”, zegt Fokko. “Natuurlijk werken we eerst aan validatie en standaardisatie van onze methode, maar daarna moet het vooral een bruikbare tool worden. Met een goede interface voor zorgprofessionals en goede geheugentrainingsmogelijkheden voor cliënten!”

Publicatie over partners:
Delen: LinkedIn logo