Drural

Pact Care participeert in platform dRural: ‘De zorgregio van de toekomst’

Gelderland-Midden is een van de vier pilotgebieden binnen het Europese miljoenenproject dRural. Health Valley-partner Pact Care bouwt samen met Rijnstate Arnhem, gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard, Health Valley Netherlands en de Universiteit Twente aan een digitaal platform om gezondheidsprofessionals en inwoners met elkaar te verbinden.

Ons ultieme doel is het vergroten van welzijn tegen lagere zorgkosten. - Jehannes Gietema, Innovatiemanager Pact Care

dRural heeft de ambitie om de levenskwaliteit van bewoners in Europese buitengebieden te verbeteren. Op 1 januari 2021 was het startschot. Ruim dertig deelnemers uit acht Europese landen participeren in het project dat dienstennetwerken bouwt rondom digitale platformen, met een totaalbudget van 15 miljoen euro. Vier regio’s fungeren als pilotgebieden: het Spaanse Extremadura, het Zweedse Jämtland Härjedalen, het Kroatische Dubrovnik-Neretva en het Nederlandse Gelderland-Midden. Het Nederlandse project, met een budget van 2,5 miljoen euro, heeft als inzet ‘de zorgregio van de toekomst’.

Zorg dichtbij huis

Rijnstate Arnhem werkt hard aan de realisatie van het ziekenhuis van de toekomst, het creëren van de zorgregio van de toekomst ligt in het verlengde daarvan. Manager Zorgpartner Lonneke Rompen: “Vroeger hield de zorg voor de patiënt op bij het verlaten van het ziekenhuis, terwijl de zorgbehoefte bleef. Daarom werkt Rijnstate tegenwoordig veel samen met onder andere huisartsen, verpleeghuizen en thuiszorg. Ook in de hoek van preventie wordt steeds meer samengewerkt met partners in welzijn. Hoe mooi zou het zijn als inwoners ook in hun directe leefomgeving adequate ondersteuning krijgen bij het versterken van gezondheid en welzijn?”

Minder obesitaspatiënten

Lonneke neemt als voorbeeld een traject dat in de regio al gestart is over kinderen met obesitas,die doorgaans een veel grotere kans hebben om een zorgbehoefte te gaan hebben. “Samen met gemeenten, diëtisten, sportcoaches en andere relevante partijen bundelen we de krachten om de gezondheid van kinderen met overgewicht te verbeteren. Dit zal aanzienlijke gezondheidwinst geven, maar zeker ook bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg. Een dergelijke ketenoverstijgende multidisciplinaire aanpak werkt goed op het vlak van nazorg, maar zeker ook preventief, waarbij de stroom van patiënten naar ons ziekenhuis zal afnemen. Daarmee kunnen we de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis vergroten voor de mensen die het echt nodig hebben.”

Kracht van dRural

Dat is volgens Lonneke meteen de kracht van het dRural-project. “dRural brengt op innovatieve wijze verschillende partijen samen op het vlak van gezondheid en welzijn, zowel (para)medisch als niet-medisch. Op een digitaal platform krijgen inwoners van Lingewaard in de toekomst snel overzicht: welke dienstverleners zijn er actief in mijn regio en waar kan ik baat bij hebben? Dit rijkt verder dan enkel zorgverleners die iets aanbieden. In principe is de ambitie dat alle aanbieders op dit platform kunnen participeren, om gezamenlijk de gezondheid en welzijn van de inwoners te vergroten.”

Stakeholders mobiliseren

Het samenbrengen van uiteenlopende zorgaanbieders is de eerste stap in de ontwikkeling van het platform. Health Valley heeft bij uitstek expertise in het bouwen van netwerken binnen het domein van de gezondheidszorg. Vanaf het eerste uur tilt Health Valley het dRural-project van de grond, samen met Rijnstate en gemeente Lingewaard. Innovatiemanager Koen van de Hurk: “We zijn bezig alle mogelijke stakeholders in kaart te brengen. Naast zorgpartijen, welzijnsorganisaties en commerciële partijen zoals sportscholen zijn dat zeker ook de inwoners van de gemeente Lingewaard. Uiteindelijk willen we al die partijen met elkaar verbinden.”

Duurzaam verbinden

Het vergt goed management om alle partijen duurzaam aan elkaar te koppelen. Koen: “Hoe meer partijen aanhaken, hoe belangrijker de kwaliteit van het management. Daarnaast, de Europese subsidiegelden lopen voor de duur van 3,5 jaar, daarna zal het project zichzelf moeten bedruipen, dat vergt deskundige aansturing in de toekomst. Sinds maart hebben we daarom onze partner Pact Care betrokken. Pact Care is specialist in het faciliteren van de communicatie tussen zorgprofessionals, met als kracht de inzet van digitale platformen, die ze zelf bouwen. Ze combineren technische know-how met medisch-inhoudelijke kennis en skills in projectmanagement. Pact Care is daarom niet alleen de aangewezen partij voor het technisch ontwerpen van het platform, maar ook voor het duurzaam beheer, inclusief het managen van stakeholders. Na het stoppen van de subsidiegelden zal Pact Care het project zelfstandig dragen.”

Ambitieus en progressief

Pact Care maakt dankbaar gebruik van het netwerk dat Health Valley biedt. Projectmanager Jehannes Gietema: “Dankzij het lidmaatschap van Health Valley hebben we goede contacten kunnen leggen met de actoren die nu participeren in dRural. Bovendien profiteren we volop van de kennis die aanwezig is binnen Healthy Valley. Samen met Rijnstate, Stichting Welzijn Lingewaard en gemeente Lingewaard trekken ze echt de kar in dit project. We zijn natuurlijk nog maar net van start gegaan, maar de eerste samenwerking is veelbelovend. Een combinatie van ambitieus, progressief en pragmatisch, met de gemeenschappelijk drive om de kwaliteit van de welzijn in de regio daadwerkelijk te verbeteren.”

Silo’s doorbreken

Voordat Pact Care daadwerkelijk kan gaan bouwen aan het platform moeten de specifieke doelgroepen en hun afzonderlijk wensen in kaart zijn gebracht. Jehannes: “We hebben meerdere doelgroepen voor ogen, maar nog geen vaste omlijning. Universiteit Twente adviseert ons bij het kaderen. We denken nu aan chronisch zieken en ouderen, maar ook jongeren met overgewicht, aansluitend bij het GO!(Gezond Onderweg)-programma van Stichting Welzijn Lingewaard. Als Pact Care realiseren we straks de benodigde technologische verbindingen, compleet met wachtlijsten, beschikbaarheden, aanmeldingsformulieren en feedbackformulieren. Door de verbinding tussen inwoners en zorgaanbieders en tussen zorgaanbieders onderling zo makkelijk mogelijk te maken, willen we bestaande silo’s doorbreken. Ons ultieme gemeenschappelijke doel: een hoger welzijnsniveau tegen minder zorgkosten. Aan de drive van ons team zal het niet liggen.”

Publicatie over partners:
Delen: LinkedIn logo