Chris Doomernik Portret

Chris Doomernik vertrekt bij Health Valley Netherlands

Met het vertrek van Chris Doomernik neemt Health Valley Netherlands afscheid van een jarenlang vertrouwd gezicht in en buiten het netwerk.

Chris Doomernik stopt als directeur bij Health Valley Netherlands, hèt zorginnovatienetwerk van Nederland. Health Valley verbindt zorginstellingen, bedrijven, kennisinstellingen en overheid en daagt hen uit om samen de grootste maatschappelijke uitdagingen op het gebied van preventie, cure en care aan te pakken, met als uiteindelijk doel om mensen langer in goede gezondheid te laten leven en de kosten van de gezondheidszorg te beperken.

Health Valley heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Met de bestuurlijke fusie tussen Health Valley (Nijmegen) en het Health Innovation Park (Zwolle) is de innovatieformule aangepast en de samenstelling van het team en het bestuur bijna compleet gewijzigd. Dit jaar volgt nog een juridische fusie. Health Valley heeft hiermee een stevige basis gelegd om ook de komende tijd, samen met alle netwerkpartners, te werken aan de noodzakelijke transitie in gezondheid en zorg op basis van haar drie rollen: connect, challenge en grow. 

Chris Doomernik: “Ik kijk met veel plezier en trots terug op ruim negen jaar Health Valley Netherlands. Mijn collega’s en ik hebben in deze periode ontelbaar veel publieke en private partijen tot vernieuwing geïnspireerd en tot samenwerking gebracht, met als jaarlijks hoogtepunt het Health Valley Event: het grootste zorginnovatie event van Nederland. We hebben de aanpak van allerlei innovatievraagstukken aangejaagd, mooie kansen gecreëerd voor business en onderzoek en prachtige resultaten bereikt in innovatieprojecten. Nu is het tijd voor een volgende fase, zowel voor Health Valley als voor mij. Ik wil een nieuwe weg inslaan.“ 

Harry van Dorenmalen, voorzitter bestuur: “Met het vertrek van Chris neemt Health Valley Netherlands afscheid van een jarenlang vertrouwd gezicht in en buiten het netwerk. We bedanken haar voor de ontwikkeling die Health Valley met haar leiderschap en inzet heeft doorgemaakt en voor haar constructieve samenwerking met de vele stakeholders. We wensen haar voor de toekomst alle succes. We zijn blij dat Egbert-Jan Bögels per 18 september op interim-basis het stokje overneemt en zorgt voor continuïteit, zodat het bestuur zich kan oriënteren op een toekomstige invulling van de rol van directeur.“ 

Chris neemt afscheid van het netwerk tijdens het jaarlijkse exclusieve For Partners Only event op 3 oktober in Zwolle. Aanmelden kan op deze event pagina.             

Delen: LinkedIn logo