HVE2022 Chris Doomernik Dolf Jansen

Chris Doomernik: ‘Geen enkele oplossing op zichzelf zal volstaan: én én is noodzakelijk’

Vandaag is bij het Financieel Dagblad de bijlage "Future of Healthcare: De weg naar datagedreven zorg met behoud van het menselijk aspect" verschenen met daarin een voorwoord van Chris Doomernik.

De zorgbehoefte blijft stijgen. Als de huidige trends doorzetten, zullen we een steeds hoger percentage van ons inkomen aan zorg besteden. Ook zal een steeds hoger percentage van de schoolverlaters in de zorg aan het werk moeten. Is het mogelijk die trend te keren? Het zal niet makkelijk zin om de zorg in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en op hoog niveau t houden, maar onmogelijk is het zeker niet.

Oplossingsrichtingen en deeloplossingen zin er al. Naarmate de noodzaak nijpender
wordt, zal de bereidheid om die toe te passen toenemen. Wij als netwerk Health Valley werken vooral aan innovatie met inzet van technologie. Ondersteuning door robots en andere slimme apparaten kan ervoor zorgen dat hetzelfde werk met minder mensen kan plaatsvinden. Digitalisering, uniformiteit van data en veilige en doeltreffende gegevensuitwisseling kan veel dubbele handelingen overbodig maken. Er komen benaderingen tot stand om medicijnontwikkeling sneller en goedkoper te laten verlopen.

Dankzij de ondersteuning van kunstmatige intelligentie kunnen betere diagnoses sneller gesteld worden en is precisiebehandeling mogelijk. Monitoring op afstand en technologische ondersteuning maken het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Geen enkele oplossing zal echter op zichzelf volstaan. Hier is én én noodzakelijk.

Hoe nijpender de situatie, des te groter wordt de bereidheid om ingegraven posities en heilige huisjes te verlaten om revolutionaire veranderingen te omarmen. - Chris Doomernik

Enkele van die noodzakelijke aspecten zijn het anders organiseren van de zorg en het anders inrichten van zorgprocessen. Een andere is het inzetten van zij-instromers. Ook belangrijk: het veranderen van het huidige systeem van zorgfinanciering, dat innovatie in de weg zit. Het is zaak om financiële voordelen die één schakel in de zorgketen kan behalen, eerlijk over de zorgketen te verdelen. Dat voorkomt dat partijen zich gaan afzetten tegen innovaties omdat ze hun positie door veranderingen bedreigd zien. Die nieuwe benadering is al te zien bij
zorgverzekeraars die op regionaal niveau overgangsperiodes voor vernieuwingen
overeenkomen met partijen in de sector.

Een heel belangrijk ander aspect is preventie. Veel chronische ziekten vinden
hun oorsprong in de levensstijl: roken, ongezond eten en weinig bewegen. Hierbij
geldt dat de mensen die leefstijladvies het hardst nodig hebben ook het moeilijkst te bereiken zijn. Er zijn op dit punt, net als op veel andere punten, verrassende nieuwe benaderingen nodig om doorbraken te bereiken. Maar preventie betekent ook: de juiste zorg aan de juiste persoon op de juiste plek – en daarmee het voorkomen van overbehandeling. Soms zijn medische behandelingen wel mogelijk, maar zit de patiënt zelf er niet op te wachten. Als de patiënt de regie over zijn eigen zorg krijgt, kan dit tot grotere tevredenheid én minder behandelingen leiden.
Vanwege de complexiteit lijkt de uitdaging soms onoplosbaar. Schrijnende situaties komen voor, zoals mantelzorgers die vanwege personeelsgebrek gedwongen zijn om hun naasten in zorginstellingen te komen ondersteunen. Maar uiteindelijk
blijf ik positief, onder meer omdat onder druk alles vloeibaar wordt. Daarom zijn
we dagelijks met innovatie bezig. En hoe nijpender de situatie, des te groter wordt de bereidheid om ingegraven posities en heilige huisjes te verlaten om revolutionaire veranderingen te omarmen. We hebben tijdens de coronapandemie gezien wat er allemaal mogelijk wordt als de nood aan de man is.

Tijdens het Health Valley Event 2023 'Transitions in Healthcare' op donderdag 30 maart in Nijmegen staat de problematiek vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) als thema centraal.

Lees en bekijk de hele publicatie: Future of Healthcare

Delen: LinkedIn logo