Han Van Krieken

Het roer moet om: van superspecialisatie naar duurzame basiszorg

Bertine Lahuis (Radboudumc) en Han van Krieken (Radboud Universiteit) benadrukken dat het thema Transition in Healthcare van het Health Valley Event op verschillende vlakken speelt. Met betaalbare, toegankelijke zorg en aandacht voor veerkracht en aanpassingsvermogen van mensen als belangrijkste thema’s. Het Radboudumc deelt ervaringen met ziekenhuiszorg bij patiënten thuis tijdens het Health Valley Event.

Er is de afgelopen decennia ongelooflijk veel bereikt als het gaat om de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten. Tegelijk is duidelijk dat de kosten de pan uitrijzen en er steeds grotere verschillen zijn in gezondheid tussen vooral hoogopgeleiden en praktisch opgeleide mensen. ‘We zien dat de zorg op een aantal punten vastloopt’, constateert Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc). ‘We zien ook een steeds grotere groep mensen met een veelheid aan problemen en steeds minder mensen om de zorg te organiseren.’

Duurzame zorg

‘Als we doorgaan op de ingeslagen weg, dan is de zorg straks niet meer te betalen’, zegt Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit. ‘Duurzame zorg betekent meer waardegedreven zorg. Daarbij kijken we naar de waarde, die zorg toevoegt voor de patiënt en de samenleving.’

In zijn tijd als student Medicijnen ging het bij goede zorg om de afwezigheid van ziekten, herinnert Han van Krieken zich. Daarna werd ‘goed meedoen in de samenleving’ het parool. ‘Nu gaat het om veerkracht en adaptatie. Bij veerkracht draait het om hoe je omgaat met fysieke en mentale kwalen. Adaptatie gaat over het vermogen je aan te passen, bijvoorbeeld aan je ziekte.’

Terug naar goede basiszorg

Bertine Lahuis verwijst naar het Integraal Zorgakkoord (IZA) van september 2022 tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een groot aantal partijen in de zorg. Daarin zijn afspraken gemaakt over goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Het roer moet om: ‘In plaats van verder gaan op de weg naar superspecialisatie moeten we de andere kant op: terug naar goede basiszorg.’

Dankzij allerlei technologische innovaties is het vaker mogelijk ziekenhuiszorg te verplaatsen naar de patiënt thuis. Dat is prettiger voor de patiënt en efficiënter. ‘Het Radboudumc werkt daarbij samen met ziekenhuis Rijnstate in Arnhem’, meldt Bertine Lahuis. ‘Die ervaringen delen we tijdens het Health Valley Event.’

Unieke ontmoetingsplek

Voor goede basiszorg moeten alle partijen in de zorg beter samenwerken. Van umc’s tot de eerstelijns zorg, de huisartsen, stelt Han van Krieken. ‘Het Health Valley Event heeft daarin een mooie, unieke positie verworven: op die vierkante kilometer in Nijmegen ontmoeten onderzoekers, onderwijs, bedrijfsleven elkaar persoonlijk. Dat zorgt voor verbindingen, die anders niet zo een, twee, drie ontstaan.’

Delen: LinkedIn logo