Collaboration Team Krakenimages Y5bvrlccx8k Unsplash

Innovatienetwerken trekken samen op tegen verkokering

Innovatienetwerken in de zorg zijn hard nodig. Want innovatie stuit te vaak op hindernissen, schotten en hokjes. Voor Health Valley en de Dutch Health Hub alle reden om de samenwerking aan te halen in de vorm van een partnerschap. Door over en weer informatie, kennis en inspiratie te delen hopen de twee netwerken elkaars activiteiten te versterken en zo zorginnovatie een impuls te geven.  

Dat het tempo van innovatie in de zorg omhoog kan en misschien wel moet, staat wat Marc Kalf, National Ecosystem Director van Health Valley buiten kijf. “De druk is op dit moment zo hoog. Het systeem piept en kraakt. Veel zorgbestuurders in ons netwerk zeggen dat het zo niet langer gaat.” 

Bovenregionale innovatienetwerken

Door zorg, bedrijvigheid en nieuwe technologie bij elkaar te brengen probeert Health Valley al bijna vijftien jaar innovatie op een hoger plan te brengen, in eerste instantie in de regio rond Nijmegen, maar in toenemende mate bovenregionaal. Begonnen als project om innovaties uit het Radboudumc naar de markt brengen, is Health Valley inmiddels -zoals Kalf zegt- een ‘melting pot’ van 230 bedrijven, kennisinstellingen, zorginstellingen en overheden. “Die crossovers maken het een uniek netwerk.”

Hoodies en sneakers

Ondanks de diversiteit van de achterban is er een grootste gemene deler in de vorm van nieuwe technologie. “Technologie kan een belangrijke rol spelen door ruimte te maken voor goede zorg en tijd vrij te spelen, zodat zorgprofessionals de dingen kunnen doen die ze energie geeft”, motiveert Kalf dit vertrekpunt. Het technologische accent betekent niet dat Health Valley uitsluitend een thuis biedt aan hardcore medische techneuten. Kalf: “De witte jassen van weleer zijn voor een deel  hoodies en sneakers geworden.” 

Adaptatievermogen

Door de covid-pandemie is de zorgsector -zeker voor wat de toepassing van digitale innovaties betreft- in een stroomversnelling geraakt, constateert Kalf. “De druk in de sector is nu zo hoog dat het adaptatievermogen wel omhoog moet gaan. Er is lange tijd weerstand geweest tegen bijvoorbeeld robots die een deel van het werk van verpleegkundigen zouden overnemen. Dat wordt een stuk minder als je als professional merkt dat je het werk niet meer aankunt. Ook op het gebied van online zorg zijn er flinke stappen gezet. De uitdaging nu is om niet terug te vallen in oude patronen.”  

Leiderschap

Hiervoor is leiderschap volgens Kalf onontbeerlijk. “De werelden van zorg en techniek komen elkaar steeds meer tegen, maar bewegen niet met dezelfde snelheid. Dat heeft te maken met adaptatievermogen, capaciteit en competenties van mensen, maar vooral met de visie van bestuurders. Innovatie begint vaak bij een duidelijke missie en visie van bestuurders. Waar dat het geval is maken organisaties daadwerkelijk mensen en middelen vrij. Door de ontwikkeling van onder meer leiderschapscompetenties proberen wij toepassingen zoals e-health te helpen versnellen.” 

Eigen koker

Een andere sta in de weg is de verkokerde kijk op zorg en innovatie. Kalf pleit dan ook voor het delen van ervaring over de domeinen heen. “Dan merk je dat het probleem vaak niet per se in de eigen organisatie zit. Maar mensen zijn nu eenmaal geneigd om door hun eigen kokertje te kijken. Via een Nationaal Netwerk Zorginnovatoren proberen we al die verschillende partijen te verbinden.”   

Zichtbaar maken

Verbinden is ook wat de Dutch Health Hub doet, maar volgens director Ruud Koolen hoeft dat niet altijd met fluwelen handschoenen te gebeuren. Anders dan Health Valley wil de Dutch Health Hub zich bij actuele kwesties nadrukkelijk roeren. “We hebben via de kanalen van de Dutch Health Hub onlangs een uitvoerige discussie gehad over het zorginnovatieklimaat. Die discussie werd aangezwengeld door een jonge ondernemer die tegen allerlei hekjes aanloopt.”

“Zorgverzekeraars hebben een dubbelrol. Eerst helpen ze innovatie van de grond te trekken, maar dan gaan ze keuren of de betreffende innovatie wel goed genoeg is. Dat innovaties niet breder doordringen zit ook sterk in de financiering. Budgetten van de zorgverzekeraar zitten vast bij de ziekenhuizen waar ze zorg hebben ingekocht, dus wil de zorgverzekeraar niet elders nog een keer inkopen, want dan betaalt hij dubbel. Het systeem is erop gericht om een hoop innovatie af te vangen. Dat soort kwesties willen we boven tafel tillen, zodat ze in ieder geval zichtbaar zijn.”  

Nieuwe formats

Met een doelstelling die op inhoud in ieder geval deels overlapt, rijst de vraag of Health Valley en de Dutch Health Hub niet bang zijn om uit dezelfde vijver te vissen. “Het pad van de Dutch Health Hub is anders dan het onze”, stelt Kalf. “Wij staan primair voor economische bedrijvigheid en het versnellen van zorginnovatie door partijen bij elkaar te brengen, maar wij maken zelf geen content. De Dutch Health Hub zit ook dichter tegen de bestuurlijke en beleidsmatige wereld aan. Dat is juist zo interessant aan de samenwerking. Naast het jaarlijkse Health Valley-event deden we van oudsher veel kleinschalige evenementen rond specifieke thema’s. We zoeken nu naar andere formats, dus ook om die reden is het interessant om samenwerking te zoeken.”  

Grote vijver

“Ik ben al tien betrokken bij Health Valley”, reageert Koolen. “Ik heb er allerlei sessies gedaan, van bestuurderslunch, investorslounge en Pecha Kucha’s tot dagvoorzitterschappen. Zo heb ik Health Valley leren kennen als een heel innovatief, relevant netwerk, dat veel partijen bij elkaar brengt. Wij komen met de Dutch Health Hub misschien net kijken, maar als je onze beide perspectieven aan elkaar knoopt, krijg je één groot netwerk dat Nederland omspant en waar alle punten met elkaar verbonden zijn.”

In concreto betekent dit dat beide partners zullen zoeken naar uitwisseling op het gebied van evenementen, te beginnen bij het Health Valley-event in maart en de Dutch Health Week in juni. Kalf: “Je kunt je zelfs voorstellen dat je het stokje na een evenement doorgeeft zodat bepaalde thema’s door de tijd heen onder de aandacht blijven.” Over de omvang van het gedeelde werkterrein maakt Koolen zich in ieder geval geen zorgen: “Die vijver is zó groot.”  

Het Health Valley-event 2022 wordt van 15 tot en met 17 maart in hybride vorm gehouden in Nijmegen. De tweede Dutch Health Week  is van 13 tot en met 18 juni in de Jaarbeurs in Utrecht.

Auteur: Philip van de Poel

Delen: LinkedIn logo