Digitale transformatie in de zorg Thema: AI en Data(Science) in de zorg

Datum: 31 maart 2022
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Organisatie: Health Valley Netherlands, Saxion, Novel-T
Deelname: gratis
Aantal aanmeldingen: 82
Locatie:
BIC De Gasfabriek
Zutphenseweg 6b
7418 AJ Deventer
Event header

De zorg is sterk in beweging. De transitie van de zorg is in volle gang en de dilemma’s waar wij voor staan zijn pittig. Niets doen is geen optie. Een digitale transformatie is noodzakelijk om de zorg toekomstbestendig te maken. De digitale transformatie gaat niet alleen over technologie. Het gaat om hoe je een organisatie wordt waarbij de klant centraal blijft staan en digitaal de norm is: hoe zorg je ervoor dat de mens de kracht van deze technologie benut? Hiervoor is het nodig de medewerkers te faciliteren en in samenspraak met de klant eigen regie te geven met als resultaat: betere zorg (intelligente, efficiënte en effectieve processen), lagere werkdruk, digitale assistentie, meer tijd voor de cliënt en uiteindelijk lagere zorgkosten. Om hier invulling aan te geven is een regionale samenwerking tussen zorginstellingen, kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven nodig. Tijdens deze bijeenkomst (alleen op locatie in Deventer) presenteren we enkele succesvolle cases en onderzoeken we hoe we verder invulling kunnen geven aan dit thema.

Programma

13.00u Ontvangst met koffie/thee en krentenwegge

13.30u Welkomstwoord door Bernadette Lohuis, liaison health bij Saxion, en de dagvoorzitter Idius Felix, senior adviseur M&I / Partners)

13.40u Wat betekent digitale transformatie voor VVT instelling Carinova?
Jan Griepink, lid Raad van Bestuur Carinova

13.55u Waar praten we over bij digitale transformatie in de zorg? Een overzicht.
Peter Langela, business developer bij Novel-T

14.10u FAIR data en gegevensuitwisseling op betekenisniveau
Marc Nieuwland, programma KIK-V van Zorginstituut Nederland

14.25u Pauze

15.00u Korte presentaties van enkele voorbeelden uit de zorgpraktijk waar het regionale hbo bij betrokken is en waar AI een belangrijke component is:

 • Slimmer plannen in de thuiszorg, bij Carinova te Deventer
  Dennis Moeke, lector Zorglogistiek HAN
 • Data driven methoden in de bedrijfsgezondheidszorg: modeleren van lifestyle voor
  inzetbaarheid
  Remko Soer, associate lector Saxion
 • Bewegingsanalyse bij revalidatie en (sport)fysiotherapie (samen met het Roessingh
  Enschede)
  Jeroen Linssen, associate lector Ambient Intelligence Saxion
 • Data-analyse bij Isala Zwolle; analyseren van CT-scans voor kalkscorebepaling,
  ondersteunende systemen voor onderzoekers en inzichten in pijnscores
  Gido Hakvoort, senior researcher Lectoraat ICT Innovaties in de Zorg hogeschool Windesheim
 • AI en nieuwe vaardigheden voor zorgprofessionals
  Sjors Groeneveld, hoofddocent Living Technology/ Phd AI in de langdurige zorg - Saxion

16.00u Hoe verder met AI in de zorg in Oost Nederland?
Pieter Jeekel, voorzitter Nederlandse AI Coalitie - Zorg
Chris Willemsen, programmamanager AI-hub Oost-Nederland
Jan Griepink, bestuurder Carinova
Rutger van Zuidam, bestuurslid Health Valley Netherlands

16.30u Borrel en napraten

Georganiseerd door:

Aanmelden: