Home Ons netwerk Partners Kadans Science Partner

Kadans Science Partner

Onze Missie

Kadans Science Partner richt zich, met veel up-to-date kennis en ervaring, op de investering in (ontwikkelen, beleggen, bouwen, financieren en kopen), de verhuur en het beheren van bedrijfs- en kantoorgebouwen in combinatie met laboratoria, cleanrooms, R& D ruimten, geconditioneerde ruimten, tech hallen en pilot plants voor R&D afdelingen van bedrijven, kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven in innovatieve sectoren, zoals Agri-Food, Life Sciences, Health, Medische technology, Biobased industry&High Tech.

Starters, in veel gevallen spin-off bedrijven van kennisinstellingen, biedt Kadans Science Partner alle mogelijkheden om in een gebouw met incubatorfunctie door te groeien. Zij krijgen een totaal pakket aan diensten, waaronder werkruimte, faciliteiten, coaching, advies, financiering en toegang tot een waardevol netwerk.

Kadans Science Partner kent als geen ander de specifieke behoeften van innovatieve organisaties en weet deze te vertalen naar renderende, hoogwaardige en duurzame faciliteiten, een optimale positionering van ruimtes, perfecte bruto-netto verhoudingen (functioneel oppervlakte) en ideale indelingen van bijvoorbeeld laboratoria.
 

De grootste competentie ligt in het efficiënt en duurzaam bouwen tegen de laagst mogelijke prijs, alsmede het realiseren van de meest optimale financiering. Dit resulteert in een lagere huurprijs voor de huurders. Door (langlopende) flexibele huurcontracten en in de functie van beheerder en facilitator, blijft Kadans Science Partner betrokken bij de huurders en is zij in staat voortdurend sturing te blijven geven aan de veranderende huisvestingsbehoefte van een organisatie.

Onze Visie

Bedrijven en organisaties concentreren zich meer en meer op hun kernactiviteiten, waarbij oneigenlijke taken, zoals huisvesting, in toenemende mate worden afgestoten. Huisvesting wordt immers een steeds ingewikkelder en kostbaarder vraagstuk. Door de actuele dynamiek van bedrijfsvoering worden aan de kwaliteit en flexibiliteit van huisvesting steeds verdergaande eisen gesteld. Ondernemingen met een vooruitziende blik oriënteren zich daarom op nieuwe oplossingen voor hun huisvestingsvraagstukken en ook op nieuwe financieringsvormen hiervan.

Voor deze nieuwe vraagstukken en nieuwe oplossingsvormen zijn ook nieuwe partners en nieuwe expertises nodig. Traditionele partijen, zoals de beleggers, makelaars, ontwikkelaars en aannemers, hebben ieder vanuit hun eigen achtergrond een te beperkte scope op het totale proces van ontwikkeling, realisatie, exploitatie en dispositie.

oor vele relaties is de zogenaamde off balance financiering (huursituatie in plaats van eigendomssituatie) van hun huisvesting de meest gewenste oplossing. De financiële middelen die vrijkomen of niet behoeven te worden ingezet, kunnen worden gebruikt voor de primaire bedrijfsprocessen (corebusiness). De rentabiliteit op het eigen vermogen krijgt daarmee een positieve impuls.

Kadans Science Partner voert de regie gedurende het gehele traject. Kadans Science Partner kent de wegen en profiteert hierbij van haar uitgebreide waardevolle netwerk. Alle stappen worden in zeer nauwe samenspraak met de  huurder/opdrachtgever gezet.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Kadans Science Partner
Website: www.kadans.com
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Huisvesting & Faciliteiten
Bezoekadres: Rijksweg 5, 5076PB, Haaren, Nederland
Postadres: Rijksweg 5, 5076PB, Haaren, Nederland
KvK: 68734859

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Marc Kalf
Ecosysteem directeur Health Valley Netherlands
m.kalf@healthvalley.nl
+31622389323

Marc Kalf

Health Valley Partners