Alliantie Voeding in de Zorg

logo Alliantie Voeding in de Zorg
Website: www.alliantievoeding.nl
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Netwerkorganisatie
KvK nummer: 9202269

Adres

Willy Brandtlaan 10
6716 RP
Ede
Nederland

Social

Food Healthy Lifestyle Mariana Medvedeva Usfie5yc7py Unsplash

De Alliantie Voeding is het landelijk expertisecentrum van voeding in de zorg. We realiseren gezondheidswinst, door wetenschappelijke inzichten over voeding en bewegen persoonlijk toepasbaar te maken in preventie en zorg. Dit doen we samen met overheden, bedrijven, zorgverzekeraars, zorgorganisaties en kennisinstellingen. In opdracht van het ministerie van VWS werken binnen het nationaal preventieakkoord aan:

  • landelijke uitrol van een gezond voedingsaanbod in zorginstellingen;
  • voedingsadvies op maat voor patiëntgroepen;
  • het inbedden van voeding & preventie in zorgopleidingen.

Voedingsadvies op maat

Goede voeding is belangrijk voor gezondheid. Maar wat is goede voeding als je ziek bent? Welke aanpassingen in de voeding zijn nodig als je ouder wordt? En hoe pas je je eetpatroon aan als dat nodig is? Wij ontwikkelen nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen om voedingsadvies op maat toe te kunnen passen in de zorgpraktijk. In onze projecten spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals toename van (chronisch) zieken, zelfmanagement, digitalisering en een veranderend zorgstelsel.

Wetenschap

Wageningen University & Research, met een wereldwijde erkende positie in gezonde voeding, brengt wetenschappelijke kennis in in elk project. De Alliantie Voeding beschikt over unieke faciliteiten om gezondheidseffecten van voeding en bewegen te meten. Topklinisch ziekenhuis Rijnstate versterkt onze academische- en klinische onderzoeksstructuur.

Samenwerken

We brengen wetenschap, zorgpraktijk, overheden en bedrijven samen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Leden van de kernpartners vormen het bestuur: Wageningen University & Research, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate. Samen met partners Gemeente Ede en zorgorganisatie Opella realiseren we optimale voedingszorg in regio Food Valley. Onze kennis en ervaring delen we binnen en buiten Nederland.

Toepassen in de zorg

Nieuwe innovaties worden ontwikkeld, gevalideerd en toegepast in de zorgpraktijk, binnen én buiten het ziekenhuis. De patiënt en zijn omgeving staan centraal om gezond gedrag te bevorderen. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft zich ontwikkeld tot hét Voedingsziekenhuis tot koploper in goede voedingszorg. Het maaltijdconcept is uitgeroepen tot beste van Nederland.

Organisatie

De Stichting Alliantie Voeding Gelderse Vallei is 3 juli 2007 opgericht door Ziekenhuis Gelderse Vallei en de afdeling Humane Voeding van Wageningen University & Research. In 2017 trad Rijnstate toe als kernpartner en is onze naam gewijzigd naar Stichting Alliantie Voeding in de Zorg. Samen met de strategische partners - zorgorganisatie Opella, Gemeente Ede en Gemeente Wageningen - realiseren we optimale voedingszorg in de regio.

De Stichting Alliantie Voeding in de Zorg wordt geleid door het bestuur. Het Alliantiebureau verzorgt de organisatie, projectinitiatie en communicatie. Zes onderzoeksthema’s vormen de basis: oncologie, darmaandoeningen, ouderen, obesitas, hart- en vaatziekten en metabole stress. Daarnaast ontwikkelen we kennis en innovaties op thema’s zoals persoonlijk voedingsadvies, reuk- en smaak, en bewegen en sport. Dit krijgt inhoud en vorm in onder andere NutriProfiel®, het Reuk- en Smaakcentrum®, het Voedingsziekenhuis® en Eat2Move®.

Afbeelding van Pim van der Hoorn

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met: