News Updates Print Bank Phrom Tzm3oyu 6Sk Unsplash

Nieuws Updates over de krachtige en innovatieve zorgsector

Bekijk nieuwtjes over de samenwerking en kansen tussen bedrijven, kennisinstellingen en zorginstellingen in ons innovatienetwerk. We delen relevante nieuwtjes en ontwikkelingen van onze partners, waardoor de innovatieve zorgsector in Oost-Nederland als voorbeeld dient voor het hele land en vergelijkbare regio's in Europa. Berichten en verwijzingen zijn gebaseerd op de oorspronkelijke bron.

Zoeken in publicaties

22 januari 2024

10 jaar regionale zorginnovaties, 10 nieuwe PIHC vouchers

Pioneers in HealthCare (PIHC) is een samenwerking van zorgorganisaties en kennisinstellingen in Salland en Twente om onderzoek en innovatie in medische technologie te stimuleren.

Lees meer
19 januari 2024

Opening nieuwe laboratoriumfaciliteiten OnePlanet Research Center

Het nieuwe laboratorium is multifunctioneel en uitgerust met alles wat nodig is om gespecialiseerde sensoren te ontwikkelen op het gebied van gezondheid, landbouw, voedsel en milieu.

Lees meer
18 januari 2024

Unieke kans voor Health Tech startups: Health Tech accelerator

Dit maatwerkprogramma voor HealthTech ondernemers helpt bedrijfsspecifieke barrières weg te nemen om de marktadoptie te verhogen en de juiste investeerders aan te trekken.

Lees meer
17 januari 2024

HealthChain: Leidt jouw bedrijf de co-creatie van een oplossing?

We zijn op zoek naar één Nederlands MKB-bedrijf dat in internationale samenwerking de co-creatie voor beide oplossingen kan leiden.

Lees meer
16 januari 2024

Met AI op zoek naar verbanden tussen ziekten van darm en brein

Algoritmes leren tijdens virtueel bezoek aan ziekenhuizen van medische data.

Lees meer
11 januari 2024

Academy Het Dorp en Siza zetten samenwerking voort

Deze samenwerking is ontstaan uit de gedeelde visie dat technologische ontwikkelingen een essentiële rol spelen bij het vergroten van zelfregie en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Lees meer
11 januari 2024

Vier onderzoeksprojecten naar nieuwe antibiotica van start

Dankzij financiering van NWO kunnen vier projecten naar nieuwe antibiotica starten. Resistentie tegen antibiotica is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid.

Lees meer
10 januari 2024

VGZ en Zilveren Kruis geven akkoord voor snelle toets transformatieplan mProve

mProve vraagt transformatiegelden aan vanuit het Integraal Zorgakkoord om slimme oplossingen en efficiënte innovaties te ontwikkelen en zo de toegankelijkheid van ziekenhuiszorg te behouden.

Lees meer
9 januari 2024

Isala: meer betrokkenheid door Smart Hospital-programma

Isala wil de groeiende kloof tussen zorgvraag en -capaciteit ondervangen door verpleegkundigen beter te ondersteunen. Dit gebeurt onder meer met het Smart Hospital-programma.

Lees meer
8 januari 2024

Even voorstellen: Pim van der Hoorn

Pim van der Hoorn start vandaag bij Health Valley als innovatiemanager!

Lees meer
5 januari 2024

Life sciences & health (LSH): ontdek jouw internationale kansen

Ontdek kansrijke landen, marktrapporten, evenementen en een inspirerend succesverhaal.

Lees meer
28 december 2023

Nieuwe techniek voor behandeling van longkanker

Met een nieuwe therapie kan longkanker worden bestreden met een CT-geleide thermale ablatie van een longtumor waarbij de tumor wordt verhit of bevroren en vervolgens afsterft.

Lees meer