News Updates Print Bank Phrom Tzm3oyu 6Sk Unsplash

Nieuws Ons nieuwsoverzicht

Relevante nieuwtjes, updates, ontwikkelingen van onze partners en alle mogelijkheden om samen met alle partijen in het ecosysteem te werken aan Connect, Challenge en Grow delen we in dit nieuwsoverzicht.

Zoeken in publicaties

5 november 2022

TechMed Magazine 2022-2

In this edition, you will find many excellent examples of regional, national and international MedTech innovations.

Lees meer
4 november 2022

In Memoriam: Jean Creutzburg

Met grote verslagenheid en vol verdriet hebben wij op woensdag 2 november kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega Jean Creutzburg.

Lees meer
4 november 2022

Onderzoekscentrum OnePlanet ligt op koers

OnePlanet werkt aan slimme oplossingen voor het milieu, de land- en tuinbouw, preventieve gezondheid en voeding en voldoet ruimschoots aan de verwachtingen.

Lees meer
3 november 2022

Groeistimulans voor medische technologie door investeringen in clusterorganisatie

Met de aftrap van MedTech Twente 2030 is een belangrijke vervolgstap gezet naar verdere groei en internationalisering van het Twentse cluster in medische technologie.

Lees meer
3 november 2022

Mix & Match verbindt thuiszorg met zorgtechnologie

Om in spelvorm technische snufjes te ontdekken die (thuis)zorg vergemakkelijken, zowel voor de patiënt als voor de zorgmedewerker is Mix & Match ontwikkeld.

Lees meer
2 november 2022

MS-centrum Isala erkent als STZ expertise centrum

De erkenning verdien je als jij je inzet voor opleiden en scholing, goede patiëntenzorg biedt en een belangrijke en bestendige bijdrage levert aan wetenschap en onderzoek.

Lees meer
2 november 2022

Slimme continentiezorg: onderzoek en implementatie

Het onderzoek richt zich op effecten op de kwaliteit van leven (cliënten) en kwaliteit van zorg (zorgverleners), de implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk en op de kosteneffectiviteit.

Lees meer
2 november 2022

ELSA Lab van Academy Het Dorp erkend met NL AIC Label

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) kan op termijn bijdragen aan de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van cliënten in de gehandicaptenzorg. Het lab is nog volop in ontwikkeling.

Lees meer
1 november 2022

Health~Holland Update: Publiek-Private Partnerschapen

Samen kunnen wij meer impact creëren dan alleen. Raak geïnspireerd door de Health~Holland Update en laten we met zijn allen samenwerken om economische en maatschappelijke impact te creëren.

Lees meer
31 oktober 2022

Grootste krachtenbundeling in Dementieonderzoek

ZonMw honoreert vier multidisciplinaire onderzoeks-consortia die antwoord zoeken op hoe dementie voorkomen kan worden en hoe de kwaliteit van mensen met dementie verbeterd kan worden.

Lees meer
26 oktober 2022

Kabinet trekt definitief € 602 miljoen uit voor 5 Nationaal Groeifonds-projecten

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in projecten die zorgen voor duurzame economische groei in Nederland voor de lange termijn, waaronder het project 'Zelfdenkende Moleculaire Systemen' met € 96,9 miljoen.

Lees meer
24 oktober 2022

Inschrijving geopend voor nieuw platform zorg en welzijn Gelderland-Midden

Samen Kwiek: een gebruiksvriendelijk, duurzaam en regionaal digitaal dienstenplatform voor zorg en welzijn. Het doel is om zorg en welzijn in Gelderland-Midden dichterbij te brengen en zo de levenskwaliteit van inwoners te verbeteren. De Gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard, Rijnstate en Health Valley bouwen het platform vanuit het Europese project dRural.

Lees meer