Chip en digitale technologische innovaties voor een duurzame toekomst

op het gebied van voeding, landbouw en gezondheid

Home Ons netwerk Partners OnePlanet Research Center

OnePlanet Research Center

In 2050 zijn er bijna 10 miljard mensen op deze planeet. Om deze mensen op een gezonde en duurzame manier te voeden hebben we baanbrekende innovaties nodig. Hoewel de uitdagingen enorm zijn, worden chip en digitale technologieën gezien als essentiële factor om tot oplossingen te komen. Bij OnePlanet Research Center zet een team van onderzoekers en ingenieurs ideeën om in toepasbare chip- en digitale technologieën, binnen de gebieden van precisiegezondheidszorg en duurzame landbouw & voeding. Wij zijn ervan overtuigd dat we een aantal van de problemen in de wereld kunnen oplossen door hardware-innovaties te combineren met AI-innovaties, en daarmee tegelijkertijd een concurrentievoordeel kunnen bieden aan onze klanten.

Om te komen tot nieuwe ideeën en innovaties, dagen we onszelf uit met vraagstukken:

 • Wat als we mensen in staat kunnen stellen om duurzamere (en gezondere!) keuzes te maken?
 • Wat als we onze individuele gezondheid in de toekomst exact kunnen begrijpen en voorspellen?
 • Wat als we kunnen beoordelen welk voedsel daadwerkelijk past bij de individuele voedingsbehoefte?
 • Wat als we de uitstoot van stikstof begrijpelijk en meetbaar kunnen maken, zodat we allemaal een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een gezondere wereld?
 • Wat als we stress op persoonlijk vlak kunnen beheersen en daardoor het geestelijk welzijn van de individu kunnen stimuleren en coachen?
 • Wat als we de gezondheid van planten kunnen monitoren, ziekten kunnen voorspellen en de planten op afstand kunnen verzorgen?
 • Wat als we de waardeketen van productie tot consument kunnen verkorten en op deze manier voedselverspilling drastisch kunnen verminderen?
 • Wat als …?!

Bij OnePlanet Research Center blijft het niet alleen bij vraagstukken. We werken ook aan de antwoorden. We dromen én doen. We onderzoeken en ontwikkelen digitale technologische innovaties op het gebied van voeding, landbouw en gezondheid, met als doel om een ingrijpende veranderingen teweeg te brengen. Verandering die noodzakelijk is om een gezondere toekomst te creëren, voor onze planeet en voor de mensheid.

Wat?

OnePlanet Research Center richt zich op twee programmalijnen, waarbinnen diverse projecten en oplossingen worden onderzocht en ontwikkelt:

Precisietechnologie in Gezondheid, Voeding en Gedrag

Het ‘Precision Health, Nutrition & Behavior’ programma neemt een holistische kijk op gezondheid. We verzamelen en combineren gegevens over menselijke fysiologie, genotype, microbioom, gedrag, voeding en context. We streven ernaar om sensortechnologie en modellen te ontwikkelen die resultaten vertalen naar preventieve en curatieve acties. Hierbij houden we rekening met sociale, fysieke en emotionele aspecten. Oplossingen moeten individuen helpen om benodigde veranderingen voor gezond leven in te passen in het dagelijkse leven.

Een voorbeeld van nieuwe sensortechnologie is een platform voor het meten van de effecten van voeding op de gezondheid van de darmen. Datamodellen, zoals mentale gezondheids- en voedingsmodellen, zullen vervolgens worden gecombineerd in een ‘Digital Twin’ platform.

Sense to sustain – Precisietechnologie in Landbouw & Voeding

Het Sense to sustain programma ontwikkelt oplossingen op het snijvlak van landbouw & voeding en chip & digitale technologie. We stellen belangrijke ontwikkelingen in alle aspecten van onze voedselproductie centraal en combineren dit met de nieuwste chip en digitale technologieën. Het programma verzamelt en combineert gegevens over stikstofuitstoot, precisielandbouw, de kas van de toekomst, voedselverwerking en voedselkwaliteit. Dit doen we met hulp van bestaande en nieuwe sensortechnologieën, die altijd worden gevalideerd in de praktijk. De combinatie met datawetenschap is daarin essentieel. Dit maakt het namelijk mogelijk om patronen en inzichten in precisieproductie en -verwerking te identificeren. Hierdoor kunnen gewassen en productiemethoden zich aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden. Op deze manier kunnen we duurzame voedselproductie veiligstellen voor de generaties van de toekomst.

Voor wie?

OnePlanet Research Center is een onderzoeks- en innovatiecentrum dat waarde kan toevoegen aan lokale, nationale en internationale partijen. We streven ernaar om samen te werken met internationale industrie, regionale bedrijven, het grote publiek en kenniscentra. Op die manier kunnen we echt het verschil maken: gezondere mensen, meer kansen voor het midden- en kleinbedrijf en een duidelijk opleidingspakket voor alle onderwijsniveaus – zodat de arbeidsmarkt klaar is voor de toekomst.

Wat OnePlanet Research Center voor u kan betekenen:

 • Als mkb-bedrijf maak je kennis met de mogelijkheden van digitale technologie om nieuwe producten te ontwikkelen of jouw product- of dienstenaanbod verder te verbeteren. Je kunt op verschillende manieren deelnemen aan onderzoeksprogramma’s en kennissessies, en op maat ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling van digitale innovaties.
 • Als grote onderneming kun je deelnemen aan lange termijn onderzoeksprogramma’s en korte termijn ontwikkelprocessen. Daarin werk je samen met OnePlanet onderzoekers aan de ontwikkeling van digitale innovaties in landbouw, voeding en gezondheidszorg.
 • Als onderwijsinstelling uit het mbo of hbo krijg je de kans om studenten én docenten ervaring te laten opdoen met de nieuwe digitale technologieën voor agro, food en health – zoals sensoren en nano-elektronica, data-analyse en artificiële intelligentie. Bovendien vind je in het OnePlanet Research Center een hub voor kennisuitwisseling met andere onderwijsinstellingen.
 • Als zorginstelling in Gelderland kun je deelnemen aan onderzoeksprogramma’s om gezamenlijk digitale innovaties binnen de gezondheidszorg te ontwikkelen, te toetsen en als eerste in Gelderland te implementeren.
 • Als inwoner van Gelderland maak je als eerste kennis met innovaties die het leven van deze en volgende generaties zullen verbeteren. Door deel te nemen aan proeftuinen waar nieuwe oplossingen worden getest, kun je mee nadenken over deze nieuwe ontwikkelingen en ze zelf mee sturen.

Over

OnePlanet Research Center is een multidisciplinaire samenwerkingsovereenkomst tussen Wageningen University & Research (WUR), Radboud UniversityRadboudumc and imec. We gebruiken de nieuwste chip en digitale technologieën om een samenleving te creëren waarin iedereen gezond kan leven en toegang heeft tot goed en duurzaam voedsel.

We initiëren fundamenteel en toegepast onderzoek, baanbrekende innovaties en slimme productontwikkeling. We doen dat door geweldige ideeën, innovaties en chip- en digitale technologieën uit verschillende disciplines aan elkaar te verbinden en nauw samen te werken met andere partijen, zoals bedrijven, onderwijs, onderzoekers, maatschappelijke instellingen en burgers. We combineren specialismen uit de landbouw, voeding en gezondheid en zetten dromen om in haalbare oplossingen die bijdragen aan een duurzamere samenleving.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: OnePlanet Research Center
Website: www.oneplanetresearch.nl
Organisatietype: Kennisinstelling
Specialisatie: eHealth, Research & Development, WO
Bezoekadres: Bronland 10, 6708 WH, Wageningen, Nederland
Postadres: Postbus 17, 6700 AA, Wageningen, Nederland
KvK: 09098104

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Victor Haze
International ecosystem director Health Valley Netherlands
v.haze@healthvalley.nl
+31683999327

Victor Haze

Health Valley Partners