Home Ons netwerk Partners Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen

Gezondheid neemt in Nijmegen een prominente plaats in. De medische sector is met ruim 23.000 directe arbeidsplaatsen de grootste werkverschaffer. Het is ook een essentiële schakel in de Nijmeegse kenniseconomie, die zich voorspoedig ontwikkelt. Opleidingsinstellingen, ziekenhuizen, bedrijven en overheid werken gezamenlijk aan innovaties op het gebied van medische technologie.

Hoe harder Nijmegen aan de weg timmert met zorg en innovatie, hoe meer bedrijvigheid de stad zal aantrekken en hoe meer de (kennis)economie zich zal ontwikkelen. Waar dat mogelijk is, bekleedt de gemeente Nijmegen een initiërende rol. Ze regelt enerzijds de praktische zaken, zoals bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en verbetering van het vestigingsklimaat. Anderzijds zet de gemeente zich in voor het samenbrengen van mensen en mogelijkheden en het creëren van draagvlak voor samenwerking in de regio Health Valley.

Social

Health Valley Partners

RSS 2.0