Windesheim

Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met ruim 20.500 studenten, duizenden cursisten en 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland.

Windesheim is een brede, veelzijdige hogeschool die met zijn diversiteit goed aansluit op de behoeftes in de regio. Studenten, docenten, medewerkers en alumni hebben een ondernemende en onderzoekende houding. Het zijn waarde(n)volle professionals: verantwoordelijk en integer. Met de vier profielkenmerken Mkb, Innovatie, Jong & Oud en Educatie geeft Windesheim op eigen wijze vorm aan onderwijs, onderzoek en ondernemen. Het bekende, stevige kwaliteitsprofiel is herkenbaar in heldere en haalbare ambities.
 

Onderwijs

De ontwikkeling van hogeschool naar kennisinstelling, een echte University of Applied Sciences, zet zich onverminderd door. Ook op kwaliteit kan Windesheim zich meten aan de andere grote hogescholen: in de Keuzegids 2014 staan maar liefst negentien van onze opleidingen in de landelijke top-3; in de Elsevierranking neemt Windesheim de tweede positie in van de grote hogescholen.
 

Onderzoek

De vijf kenniscentra van Windesheim – Bewegen en Educatie, Gezondheid en Welzijn, Media, Strategisch Ondernemerschap en Technologie – raken steeds meer verweven met het onderwijs. Het aantal studenten dat tijdens de studie in aanraking komt met onderzoek, neemt toe. Er is veel werk gemaakt van het versterken van de kwaliteit van het onderzoek. Ook verwerft Windesheim steeds meer externe financiering voor het doen van onderzoek met partners van de overheid en uit het bedrijfsleven. Windesheim is gestart met vier Centres of Expertise met andere partners uit het hoger beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Hierin werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Windesheim
Website: http://www.windesheim.nl/
Organisatietype: Kennisinstelling
Specialisatie: HBO
Bezoekadres: Campus 2-6, 8017 CA, Zwolle, Nederland
Postadres: Postbus 10090, 8000 GB, Zwolle, Nederland
KvK: 53815033

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Dorine Pluimers
Innovatiemanager Health Valley Netherlands
d.pluimers@healthvalley.nl
+31651551076

Dorine Pluimers

Health Valley Partners